Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

Giá cà phê ngày 26/06/2015


Giá cà phê Robusta (sàn Liffe - London, Anh) - Nguồn: theice.com

Giá cà phê Arabica (sàn ICE - New York, Mỹ) - Nguồn: theice.com

Giá cà phê Arabica Braxin (sàn BMF - SãoPaulo, Braxin) - Nguồn: bmfbovespa.com.br

0 nhận xét:

Đăng nhận xét