Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Giá cà phê ngày 27/01/2015


Giá cà phê Robusta (sàn Liffe - London, Anh)

Giá cà phê Arabica (Sàn ICE - New York, Mỹ)

Giá cà phê Arabica Braxin (Sàn BMF - SãoPaulo, Braxin)
Nguồn dữ liệu: giacaphe.com

Cập nhật giá cà phê ngày 27/01/2015:


0 nhận xét:

Đăng nhận xét