Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

Giá cà phê ngày 13/05/2016


Giá cà phê Robusta (sàn Liffe - London, Anh) - Nguồn: theice.com

Giá cà phê Arabica (sàn ICE - New York, Mỹ) - Nguồn: theice.com

Cập nhật: Giá cà phê Robusta kỳ hạn 07/16 tăng 07 USD/tấn lên mức 1678

0 nhận xét:

Đăng nhận xét